Wrocławskie Muzeum Narodowe przygotowało specjalną ofertę: bilet w cenie 1 zł upoważniający do zwiedzania wystaw stałych i czasowych.

UWAGA: oferta ważna tylko we wrześniu!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z najważniejszych polskich muzeów, znane głównie z niezwykle cennego zbioru sztuki średniowiecznej oraz unikatowej w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. W zbiorach, które w sumie liczą prawie 200 tysięcy obiektów, znajdują się dzieła malarstwa polskiego i europejskiego, rzeźby, ceramika, szkło, wyroby rzemiosła artystycznego.

WYSTAWY STAŁE (M.IN.):

Sztuka śląska XII – XVI w. 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch części wystawy jest prezentacją śląskiej rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemiany dokonujące się w gotyckiej rzeźbie drewnianej i malarstwie tablicowym. Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego. Wystawa jest prezentowana w nowoczesnej aranżacji, sale wyposażono w specjalistyczne oświetlenie, a ich ściany pomalowano na kolor zielony, który powoduje, że barwne polichromie i złocenia rzeźb prezentują się bardziej efektownie.

 Maria z Dzieciątkiem, ok.1410_MN_WroclawMaria z Dzieciątkiem, ok. 1410

Sztuka europejska XV-XX w.

Pieter Brueghel Młodszy, Agnolo Bronzino, Cosimo Rosselli, Giovanni Santi – ojciec Rafaela, Łukasz Cranach,  Francisco de Zurbarán i  Wassily Kandinsky – to tylko niektórzy z wybitnych artystów, których prace pokazane zostały na tej ekspozycji.  Stała prezentacja sztuki europejskiej wróciła do wrocławskiego Muzeum Narodowego po 20 latach nieobecności.

Cranach_MN_WroclawLucas Cranach St, Ewa, 1531

Polska sztuka współczesna

Kolekcja polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jest jedną z najcenniejszych w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eksponatów i obejmuje wszystkie dyscypliny artystyczne od malarstwa, grafiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki, fotografii aż do environment, projektów konceptualnych i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest prezentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów, od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich. Wśród pokazywanych prac są dzieła m.in. Witkacego, Jaremy, Nowosielskiego, Hasiora, Lebensteina oraz największą w Europie kolekcje dzieł Magdaleny Abakanowicz.

Abakanowicz_TlumMagdalena Abakanowicz, Tłum, 1986-1994

WYSTAWY CZASOWE (M.IN.):

Oręż europejski

26 czerwca – 29 września 2013

To pierwsza całościowa prezentacja bogatej kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało około 500 zabytków powstałych od wczesnego średniowiecza do końca XIX w. m.in. hełm zbroi rycerskiej z XVI w., strzelba skałkowa z XVII w. wykonana w słynnych rusznikarniach Orużejnej Pałaty dla osoby z kręgów dworu carskiego oraz sztucer z XIX w., który został zdobyty przez wojska pruskie pod Waterloo z polowego powozu Napoleona I Bonaparte.

IX-2569Hełm zbroi rycerskiej, pocz XVI w Francja

Czesław Zuber. Refleksy i refleksje

16 września – 3 listopada 2013

Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane Czesława Zubera – jednego z najważniejszych na świecie współczesnych artystów-szklarzy – można będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych obiektów oraz bogata dokumentacja fotograficzna.

logo muzeum 65 lat [bez tła]